Chính sách giao hàng của cây thuốc rừng bao gồm các chính sách chính sau:
– Giao hàng nhanh, đảm bảo chất lượng
– Không bán hàng giả
– không giao hàng chậm tiến độ